باونس ریت (Bounce Rate)


باونس ریت Bounce Rate به درصد کاربرانی که برای بازدید از یک وب سایت آمده و بدون دیدن صفحه ی دیگری از آن، آن سایت را ترک می کنند، گفته می شود. این بدان معنی است که صفحه لندینگ نمایش داده شده توسط موتورهای جستجو بنا به هر دلیلی، خاصیت جذب کاربر برای بازدید از سایر صفحات را نداشته است.

سئو با گوگل فرست در شبکه های اجتماعی