هیت (HIT)


پیش ترها، ترافیک یک وب سایت با میزان هیت آن سنجیده می شد، ولی الان معنی بخصوصی ندارد و یا با یک مفهوم ایمپرشن (Impression) به معنی اثر، ترافیک یک وب سایت بررسی می شود. هر یکباری که فایل یا یک شیء از یک وب سایت ارسال گردد، یک هیت شمارش می شود- مدارک، گرافیک و عکس، فایل ها و … از نمونه های این اشیاء هستند. به همین دلیل بازدید از یک صفحه وب سایت ممکن است چندین هیت را به همراه داشته باشد.

سئو با گوگل فرست در شبکه های اجتماعی