زبان نشانه گذاری با متن فوق العاده (Hyper Text Markup Language)


هدایتگرها یا اصطلاحا مارک آپ هایی که برای شکل دهی و کارآمد نمودن نوشتار عادی (Plain text) در سطح اینترنت استفاده می شود را زبان نشانه گذاری با متن فوق العاده و یا به اختصار اچ تی ام ال گویند. HTML زبان مادری همه موتورهای جستجو است، و پایندی به آن باید یه شکل کلی و اختصاصی در تمامی صفحات وب رعایت شود.

سئو با گوگل فرست در شبکه های اجتماعی