لینک از بیرون به داخل (Inbound Link)


این باوند لینک، به لینکی از یک سایت که از یک سایت دیگر به داخل داده شده، که به آن این-لینک، یا لینک ورودی نیز گویند. تعداد این باوند لینک ها یا این-لینک ها، درجه اعتبار و رتبه آن سایت را نشان می دهد. مثلا یک سایت در یک سال 100 لینک از بیرون به داخل دارد و در سال بعد با 100 عدد این-لینک اضافه مواجه می شود. این بدان معنی است که سایت در سال بعد به همان میزان اعتبار و رتبه بیشتری کسب نموده است.

سئو با گوگل فرست در شبکه های اجتماعی